Låsa och låsa upp

Exemplen visar olika sätt att låsa och låsa upp ytterdörren.

Lösningar

Digitalt lås för digital hemtjänst (nyckelfri hemtjänst)

Kommunens personal som fått behörighet att gå för att ge stöd och insatser öppnar, stänger och låser dörren med en app. Appen styr ett digitalt lås på insidan av dörren.

Om installationen

Radiokommunikation används för att använda den digitala nyckeln.

Ett digitalt lås monteras över låskistan på insidan av dörrbladet. Men det  går bara att montera ett  digitalt lås på insidan av dörren. Därför begränsar denna lösning användningen av andan digital teknik. Det digitala låset och nyckeln måste ha batterier   

I flerfamiljshus kan det redan finnas ett digitalt lås för personal som installerats i porten som kan användas. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller oavsett om det är i en- eller flerfamiljshus.     

Batterier måste kollas och bytas regelbundet.

Tryckknapp för dörröppning

Via en fast monterad knapp någonstans i hemmet kan man öppna ytterdörren. Ett elektriskt lås startas och förrän öppnas.

Om installationen

Lösningen bygger på kabeldragning.

En eller flera  mottagarenhet placeras ut  i hemmet på valfri plats.  Ett elektriskt lås (digitalt lås) monteras i dörren eller karmen och en enhet monteras utanför dörren.  Knappen kopplas till el-slutbleck, motorlås eller digitalt lås.     

I flerfamiljshus kan det redan finnas en  porttelefon med upplåsning, eller så behöver det installeras en ny. En del porttelefoner bygger på system som  ringer upp den som får besök. När man svarar är det bara att  trycka på en siffra för att öppna.

Porttelefon för upplåsning, trådlös

Porttelefon som är trådlöst kopplad en till mobil eller surfplatta används för att låsa och låsa upp ytterdörren. En del porttelefoner bygger på system som ringer upp den som får besök. När man svarar är det bara att trycka på en siffra för att öppna.

Om installation

Enheterna kommunicerar via radio.

Porttelefonen kopplas till elslutbläck, motorlås eller digitalt lås med funktioner för låsning och upplåsning. En skärm som utgör en mottagningsenhet placeras på valfri plats i hemmet. Det går att placera ut flera enheter.  Ett elektriskt lås (digitalt lås) monteras i dörren eller karmen och en enhet monteras utanför dörren. 

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt. Trådlösa lösningar för att låsa upp en ytterdörr bör vara digitalt krypterade. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.      

Mobilen/surfplattan behöver laddas regelbundet. Denna lösning fungerar inte vid strömavbrott. Därför är de försedda med backupbatteri som måste bytas ibland.

Porttelefon för att låsa upp från fast monterad skärm

En mottagarenhet monteras fast i hemmet på valfri plats. Det går att placera ut flera enheter. Ett elektriskt lås (digitalt lås) monteras vid ytterdörren. En enhet monteras utanför dörr.

Om installationen

Kommunikation sker via kabel.

Porttelefonen kopplas till elslutbläck, motorlås eller digitalt lås med funktioner för låsning och upplåsning. En skärm som utgör en mottagningsenhet placeras på valfri plats i hemmet. Det går att placera ut flera enheter.  Ett elektriskt lås (digitalt lås) monteras i dörren eller karmen och en enhet monteras utanför dörren. 

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.      

Denna lösning fungerar inte vid strömavbrott. Därför är de försedda med backupbatteri som måste bytas ibland.

App för att låsa och låsa upp en dörr

Här använder man en mobiltelefon eller en surfplatta som "nyckel". Den nedladdade appen går att använda både i och utanför hemmet för att låsa eller låsa upp ytterdörren.

Om installationen

En trådlös lösning som kräver både wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router och mobil abonnemang med tillräcklig datamängd.

Ett elektriskt lås (digitalt lås) monteras vid ytterdörren, på insidan av dörrbladet över låskistan. Låset synkroniseras med appen. I flerfamiljshus kan det redan finnas en porttelefon med upplåsning som kan bli en del av lösningen om den synkroniseras med appen.

Trådlösa lösningar som används för att låsa eller låsa upp en ytterdörr ska vara digitalt krypterade.       Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.      

Batterier behöver bytas regelbundet och man måste vara medveten om att wifi via fast anslutet bredband inte fungerar om det blir strömavbrott.

Låsa upp med röststyrning

En smart högtalare placeras på en plats i hemmet där man oftast vistas, som styr ett digitalt lås som är monterat på insidan av dörren.

Om installationen

Det kräver wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router.

Digitalt lås monteras på insidan av dörrbladet över låskistan. Låset synkroniseras med den smarta högtalaren.     

Trådlösa lösningar som används för att låsa eller låsa upp en ytterdörr ska vara digitalt krypterade.       Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.      

Batterier behöver bytas regelbundet och man måste vara medveten om att wifi via fast anslutet bredband inte fungerar om det blir strömavbrott.

Senast granskad: 2019-03-13
Dela: