Flera funktioner i en lösning

Bland exemplen har vi flera lösningar som är användbara för att t ex både se och höra vem som kommer, låsa upp och larma.  Mer av en helhetslösning helt enkelt.

Lösningar

Videoporttelefon kopplad till en skärm

Med en videokamera i porttelefonen kan man se, höra och prata med den som står utanför dörren via en eller flera fast monterade skärmar, som kan placeras där de är mest lättåtkomliga.

Om installationen

Kommunikation sker via kabel.

Fast installation av enhet utanför ytterdörr. Kabel dras mellan enhet utanför ytterdörr till skärmarna som  monteras på olika platser i hemmet. Ansluts till strömförsörjning enligt produktspecifikation. 

I flerfamiljshus kan det redan finnas en porttelefon som kan användas. Om inte behöver det installeras en ny porttelefon. Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyres/bostadsrätter.

Fungerar inte vid strömavbrott, om det inte finns backupbatteri. Ett backuppbatteri behöver bytas enligt det tidsintervall som angetts i produktspecifikation.

Videoporttelefon och app för dörröppning

Dörren öppnas med dörrautomatik antingen via en fastmonterad videoporttelefon eller en app. Appen går även att använda för att öppna när man inte är hemma.

Om installationen

Kräver wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router. Kabeldragning görs. Mobiltelefonabonnemang med tillräckligt mycket data för att använda lösningen utanför hemmet.

En fastmonterad mottagare placeras där man ofta vistas i hemmet. Det går att placera ut flera mottagare. Dörrautomatik monteras i väggen vid ytterdörren och slutblecket i dörrkarm. Den ska anslutas till strömförsörjning enligt produktspecifikation. Och ansluts till porttelefonens mottagarenhet med kabel.

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.

Backuppbatteri byts enligt produktspecifikation

Senast granskad: 2019-03-13
Dela: