Smart telefon eller surfplatta

Vi har exempel på digitala lösningar som skapar möjlighet att kontrollera och styra tillträde till hemmet på ett enkelt sätt. Flera av lösningar bygger på att man använder en app för att kontrollera vem som ringer på, hantera lås, öppna dörren och kolla om det är låst och larmat fast man inte är hemma.

Lösningar

Porttelefon för ytterdörr kopplad till en telefon

Via en mobiltelefon eller annan telefon kan man höra och prata med den som står utanför dörren. Om man använder mobiltelefon kan man kolla vem som ringer på även om man inte är hemma.

Om installationen

Kräver ett mobilt abonnemang för porttelefonen som ringer upp och ett till för mobiltelefon som den som får besök använder.

Porttelefonen är placerad utanför ytterdörr. Den måste vara ansluten till strömförsörjning enligt produktspecifikation. Den måste också anslutas till telefonnätet eller IP-telefoni via ATA-box och det krävs tillgång till en telefon eller mobil med tonval.

 I flerfamiljshus kan det redan finnas en porttelefon som kan användas. Om inte behöver det installeras en ny porttelefon. Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyres/bostadsrätter

Fungerar inte vid strömavbrott, om det inte finns backupbatteri. Ett backuppbatteri behöver bytas enligt det tidsintervall som angetts i produktspecifikation.

Videoporttelefon kopplad till en app

Via en app kan man se, höra och prata med den som står utanför. När någon ringer på kopplas ett videosamtal till mobilen eller surfplattan, så man kan kolla vem som ringer på även om man inte är hemma.

Om installationen

Kräver wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router.

Fast installation av enhet utanför ytterdörr som ansluts till strömförsörjning enligt produktspecifikation.  Sen krävs tillgång till mobiltelefon eller surfplatta med en nedladdad app.

I flerfamiljshus kan det redan finnas en porttelefon som kan användas. Om inte behöver det installeras en ny porttelefon med video. Tillstånd från fastighetsägaren behövs i flerfamiljshus.

WiFi via fast anslutet bredband fungerar inte om det blir strömavbrott.

Porttelefon för upplåsning, trådlös

Porttelefon som är trådlöst kopplad en till mobil eller surfplatta används för att låsa och låsa upp ytterdörren. En del porttelefoner bygger på system som ringer upp den som får besök. När man svarar är det bara att trycka på en siffra för att öppna.

Om installation

Enheterna kommunicerar via radio.

Porttelefonen kopplas till elslutbläck, motorlås eller digitalt lås med funktioner för låsning och upplåsning. En skärm som utgör en mottagningsenhet placeras på valfri plats i hemmet. Det går att placera ut flera enheter.  Ett elektriskt lås (digitalt lås) monteras i dörren eller karmen och en enhet monteras utanför dörren. 

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt. Trådlösa lösningar för att låsa upp en ytterdörr bör vara digitalt krypterade. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.      

Mobilen/surfplattan behöver laddas regelbundet. Denna lösning fungerar inte vid strömavbrott. Därför är de försedda med backupbatteri som måste bytas ibland.

App för att låsa och låsa upp en dörr

Här använder man en mobiltelefon eller en surfplatta som "nyckel". Den nedladdade appen går att använda både i och utanför hemmet för att låsa eller låsa upp ytterdörren.

Om installationen

En trådlös lösning som kräver både wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router och mobil abonnemang med tillräcklig datamängd.

Ett elektriskt lås (digitalt lås) monteras vid ytterdörren, på insidan av dörrbladet över låskistan. Låset synkroniseras med appen. I flerfamiljshus kan det redan finnas en porttelefon med upplåsning som kan bli en del av lösningen om den synkroniseras med appen.

Trådlösa lösningar som används för att låsa eller låsa upp en ytterdörr ska vara digitalt krypterade.       Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.      

Batterier behöver bytas regelbundet och man måste vara medveten om att wifi via fast anslutet bredband inte fungerar om det blir strömavbrott.

App och display visar om det är låst eller inte

En display är ansluten till en som indikator i själva låset via en sändare på insidan av dörren. Man kan se både på displayen och via en app om dörren är låst eller inte. Appen används utanför hemmet.

Om installationen

Kräver wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router, ett mobilabonnemang och kabel för att kunna använda både display och appen.

Indikator (brytare) monteras i slutbleck, alternativt ansluts till statusidikator i elslutbleck. Kabel dras till sändare för radiolösning som monteras i hemmet.

Mobiltelefonen behöver laddas regelbundet och man måste vara medveten om att wifi via fast anslutet bredband inte fungerar om det blir strömavbrott.

App för dörröppning

Dörröppningsautomatik monteras vid ytterdörren styrs med en app.

Om installationen

En trådlös lösning som kräver både wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router och mobil abonnemang med tillräcklig datamängd.

Slagdörrsautomatiken monteras i vägg och dörrblad. El-slutbleck monteras i dörrkarmen och en wifi-enhet ansluts till el-slutbleck och strömförsörjning. Mottagarenheter för omgivningskontroll placeras så att de har täckning i bostaden.

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.

Mobiltelefon/surfplatta måste laddas regelbundet. Man måste vara medveten om att wifi via fast anslutet bredband inte fungerar om det blir strömavbrott.

Videoporttelefon och app för dörröppning

Dörren öppnas med dörrautomatik antingen via en fastmonterad videoporttelefon eller en app. Appen går även att använda för att öppna när man inte är hemma.

Om installationen

Kräver wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router. Kabeldragning görs. Mobiltelefonabonnemang med tillräckligt mycket data för att använda lösningen utanför hemmet.

En fastmonterad mottagare placeras där man ofta vistas i hemmet. Det går att placera ut flera mottagare. Dörrautomatik monteras i väggen vid ytterdörren och slutblecket i dörrkarm. Den ska anslutas till strömförsörjning enligt produktspecifikation. Och ansluts till porttelefonens mottagarenhet med kabel.

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.

Backuppbatteri byts enligt produktspecifikation

Digitalkalender visar vem som kommer

Genom att skriva in bemanningsschemat i en digital kalender som kan delas, vet den som har insatser vem som ska komma i förväg.

Om installationen

Kräver mobilnätskommunikation eller WiFi via fast anslutet bredband eller 4G-router.

Appen måste laddas ner till en mobil eller surfplatta. De som fått inloggningsuppgifter delar kalendern. Behörighet för vem som får skriva och vem som får läsa styrs av den som bjuder in till den digitala kalendern. Det går att bifoga bild till kalenderhändelsen som berättar vem som kommer.

Mobiltelefonen eller surfplattan behöver laddas regelbundet.

Senast granskad: 2019-03-13
Dela: