Trygghet

Att veta vem som kommer in över tröskeln är viktigt för att känna sig trygg. Här kommer exempel på hur det går att ta reda på vem som vill komma in och olika former av larmfunktioner som kan öka känslan av trygghet.

Lösningar

Optiskt dörröga

Genom att kika ut genom dörrögat som är monterat i själva dörren, ser man vem som står utanför.

Om installationen

En lösning utan någon form av anslutning eller uppkoppling. Kräver inget underhåll.

Dörrögat monteras i dörrbladet. Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt

Digitalt dörröga kopplad till en skärm

Ett digitalt dörröga som innebär att man kan se vem som står utanför på en skärm om är placerad på insidan av dörren.

Om installationen

Kommunikation sker via kabel.

Digitalt dörröga monteras i dörr, på samma sätt som ett optiskt dörröga. Skärm placeras på insidan av ytterdörren och en kabel dras från dörröga till skärmen. Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt

För att det ska fungera krävs batterier som måste bytas ibland.

Digitalt dörröga kopplad till en trådlös skärm

Det digitala dörrögat är placerat i dörren, men trådlöst uppkopplat till en skärm som kan placeras var som helst i bostaden. Man kan se vem som står utanför dörren, utan att behöva gå ut till dörren.

Om installationen

Kommunikationen mellan dörrögat och skärmen går via radiokommunikation

Digitalt dörröga monteras i dörrbladet. Mottagarenheten är flyttbar i bostaden. Det ställer krav på tillräcklig räckvidd för att kunna användas från alla rummen i hemmet. Kontrollera var det finns radiotäckning. Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt

I dörrögat används batterier. Skärmen behöver både  batterier och anslutning till eluttag.  Batterierna måste bytas ibland.

Porttelefon för ytterdörr kopplad till en telefon

Via en mobiltelefon eller annan telefon kan man höra och prata med den som står utanför dörren. Om man använder mobiltelefon kan man kolla vem som ringer på även om man inte är hemma.

Om installationen

Kräver ett mobilt abonnemang för porttelefonen som ringer upp och ett till för mobiltelefon som den som får besök använder.

Porttelefonen är placerad utanför ytterdörr. Den måste vara ansluten till strömförsörjning enligt produktspecifikation. Den måste också anslutas till telefonnätet eller IP-telefoni via ATA-box och det krävs tillgång till en telefon eller mobil med tonval.

 I flerfamiljshus kan det redan finnas en porttelefon som kan användas. Om inte behöver det installeras en ny porttelefon. Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyres/bostadsrätter

Fungerar inte vid strömavbrott, om det inte finns backupbatteri. Ett backuppbatteri behöver bytas enligt det tidsintervall som angetts i produktspecifikation.

Digital nyckelbricka

En nyckelbricka med en display som visar med en ikon när dörren är öppen eller låst. Nyckelbrickan kan användas både i och utanför hemmet.

Om installationen

Radiokommunikation används för att koppla ihop nyckelbrickan och displayen

En brytare placeras i låset och ansluts till en sändare som placeras på insidan av dörren. Indikator (brytaren) monteras i slutblecket, alternativt ansluts till ett el-slutbleck. Kabel dras till sändare för radiolösning. Sändare monteras på insidan vid dörrkarm. Räckviddskontroll genomförs.

Batteri behöver bytas regelbundet och nyckelbrickan ska laddas regelbundet.

Digital panel som är fast monterad

En display med ljus, text och bild visar om dörren är låst eller inte. Displayen är fast monterad och hallen kan vara en bra placering. Det går att montera flera displayer.

Om installationen

Lösningen bygger på kabeldragning.

Indikator (brytare) monteras i slutbleck, alternativt ansluts till el-slutbleck med statusidikator. Displayenhet monteras inne i  t ex hallen. Kabel dras mellan slutbleck och displayenhet som ansluts till strömförsörjning. 

Denna lösning fungerar inte vid strömavbrott. Därför är de försedda med backupbatteri som måste bytas ibland.

App och display visar om det är låst eller inte

En display är ansluten till en som indikator i själva låset via en sändare på insidan av dörren. Man kan se både på displayen och via en app om dörren är låst eller inte. Appen används utanför hemmet.

Om installationen

Kräver wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router, ett mobilabonnemang och kabel för att kunna använda både display och appen.

Indikator (brytare) monteras i slutbleck, alternativt ansluts till statusidikator i elslutbleck. Kabel dras till sändare för radiolösning som monteras i hemmet.

Mobiltelefonen behöver laddas regelbundet och man måste vara medveten om att wifi via fast anslutet bredband inte fungerar om det blir strömavbrott.

Smart högtalare kopplad till låset

Man får reda på om dörren är låst eller inte genom att ställa frågan en smart högtalare. En smart högtalare är ansluten till en indikator i låset via en sändare som placerats på insidan av dörren.

Om installationen

Kräver wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router.

Ett så kallat smart digitalt lås monteras i dörren och en sändare placeras innanför ytterdörr. Låslösningen synkroniseras med systemet för smarta högtalare

Man måste vara medveten om att wifi via fast anslutet bredband inte fungerar om det blir strömavbrott.

Inbrottslarm kopplat till lås och trygghetslarm

Ett system för upplåsning och automatisk dörröppning kan kopplas så att inbrottslarmet inte aktiveras när personen låser och öppnar dörren inifrån lägenheten. När inbrottslarmet är aktiverat kopplas larmet till trygghetslarmsmottagaren. Larmkedjan går vidare till ett vaktbolag om personen inte svarar via trygghetslarmet.

Om installationen

Systemen använder kabel och radiokommunikation.

Befintliga system sammankopplas. Slagdörrsautomatik, elektrisk låslösning och trygghetslarm kopplas samman med inbrottslarm enligt produktspecifikation.    

Kontrollera att försäkringsskyddet gäller med denna lösning.   

Backuppbatteri kontrolleras och byts regelbundet enligt produktspecifikation.

Tryckknapp för medlyssning via trygghetslarmet

Det finns lösningar som innebär att man kan få passiv medlyssning genom att trycka på en knapp via trygghetslarmets larmmottagning. När man vill avsluta medlyssningen är det bara att be larmmottagningen att koppla bort medlyssningen.

Om installationen

Radiokommunikation används i denna lösning.

Tryckknappen placeras på insidan av dörren eller där personen ofta befinner sig i hemmet. Det går att placera ut flera knappar.

Trygghetstelefonen programmeras för att fungera med knappen. Tjänsten medlyssning registreras hos trygghetslarmmottagningen. Knappens räckvidd testas för att vara säker på att den fyller sin funktion när det behövs.

Batterierna måste kontrolleras och bytas regelbundet.

Digitalkalender visar vem som kommer

Genom att skriva in bemanningsschemat i en digital kalender som kan delas, vet den som har insatser vem som ska komma i förväg.

Om installationen

Kräver mobilnätskommunikation eller WiFi via fast anslutet bredband eller 4G-router.

Appen måste laddas ner till en mobil eller surfplatta. De som fått inloggningsuppgifter delar kalendern. Behörighet för vem som får skriva och vem som får läsa styrs av den som bjuder in till den digitala kalendern. Det går att bifoga bild till kalenderhändelsen som berättar vem som kommer.

Mobiltelefonen eller surfplattan behöver laddas regelbundet.

Senast granskad: 2019-03-13
Dela: