Till för andra

Det finns digital teknik som låter besökaren ta sig in själv. Är besökaren någon som man känner väl är det kanske ett naturligt val, men frågan är hur det känns när det kommer personer man nästan aldrig träffat som bara  kan kliva på. Se vilka exempel vi tagit fram.

Lösningar

Digitalt lås för digital hemtjänst (nyckelfri hemtjänst)

Kommunens personal som fått behörighet att gå för att ge stöd och insatser öppnar, stänger och låser dörren med en app. Appen styr ett digitalt lås på insidan av dörren.

Om installationen

Radiokommunikation används för att använda den digitala nyckeln.

Ett digitalt lås monteras över låskistan på insidan av dörrbladet. Men det  går bara att montera ett  digitalt lås på insidan av dörren. Därför begränsar denna lösning användningen av andan digital teknik. Det digitala låset och nyckeln måste ha batterier   

I flerfamiljshus kan det redan finnas ett digitalt lås för personal som installerats i porten som kan användas. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller oavsett om det är i en- eller flerfamiljshus.     

Batterier måste kollas och bytas regelbundet.

Dörrautomatik för besökare

Som besökare trycker man på en armbågskontakt för att dörren ska öppnas automatiskt. En dörröppningsknapp (armbågskontakt) placeras utanför och innanför dörr.

Om installationen

Lösningen baseras på kabeldragning.

Dörrautomatik monteras vid ytterdörr. Slagdörrsautomatik monteras i vägg och dörrblad. El-slutbleck monteras i dörrkarm. Armbågskontakt (impulsgivare) placeras utanför och innanför dörr på tillräckligt avstånd från dörrbladets öppning. Strömförsörjning ansluts enligt produktbeskrivning.       

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt.

Denna lösning fungerar inte vid strömavbrott. Därför är de försedda med backupbatteri som måste bytas ibland.

Förslag på produkter och system
AET Nepsis

Senast granskad: 2019-03-13
Dela: