Självständighet

Att kunna utföra uppgifter med hjälp av digital teknik, innebär att man kan leva med högre grad av självständighet, mindre insatser och bo kvar längre. Här är några enkla lösningar som innebär att man slipper överlåta till andra att till exempel öppna och låsa sin egen dörr.

Lösningar

Tryckknapp för dörröppning

Via en fast monterad knapp någonstans i hemmet kan man öppna ytterdörren. Ett elektriskt lås startas och förrän öppnas.

Om installationen

Lösningen bygger på kabeldragning.

En eller flera  mottagarenhet placeras ut  i hemmet på valfri plats.  Ett elektriskt lås (digitalt lås) monteras i dörren eller karmen och en enhet monteras utanför dörren.  Knappen kopplas till el-slutbleck, motorlås eller digitalt lås.     

I flerfamiljshus kan det redan finnas en  porttelefon med upplåsning, eller så behöver det installeras en ny. En del porttelefoner bygger på system som  ringer upp den som får besök. När man svarar är det bara att  trycka på en siffra för att öppna.

Porttelefon för upplåsning, trådlös

Porttelefon som är trådlöst kopplad en till mobil eller surfplatta används för att låsa och låsa upp ytterdörren. En del porttelefoner bygger på system som ringer upp den som får besök. När man svarar är det bara att trycka på en siffra för att öppna.

Om installation

Enheterna kommunicerar via radio.

Porttelefonen kopplas till elslutbläck, motorlås eller digitalt lås med funktioner för låsning och upplåsning. En skärm som utgör en mottagningsenhet placeras på valfri plats i hemmet. Det går att placera ut flera enheter.  Ett elektriskt lås (digitalt lås) monteras i dörren eller karmen och en enhet monteras utanför dörren. 

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt. Trådlösa lösningar för att låsa upp en ytterdörr bör vara digitalt krypterade. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.      

Mobilen/surfplattan behöver laddas regelbundet. Denna lösning fungerar inte vid strömavbrott. Därför är de försedda med backupbatteri som måste bytas ibland.

Porttelefon för att låsa upp från fast monterad skärm

En mottagarenhet monteras fast i hemmet på valfri plats. Det går att placera ut flera enheter. Ett elektriskt lås (digitalt lås) monteras vid ytterdörren. En enhet monteras utanför dörr.

Om installationen

Kommunikation sker via kabel.

Porttelefonen kopplas till elslutbläck, motorlås eller digitalt lås med funktioner för låsning och upplåsning. En skärm som utgör en mottagningsenhet placeras på valfri plats i hemmet. Det går att placera ut flera enheter.  Ett elektriskt lås (digitalt lås) monteras i dörren eller karmen och en enhet monteras utanför dörren. 

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.      

Denna lösning fungerar inte vid strömavbrott. Därför är de försedda med backupbatteri som måste bytas ibland.

App för att låsa och låsa upp en dörr

Här använder man en mobiltelefon eller en surfplatta som "nyckel". Den nedladdade appen går att använda både i och utanför hemmet för att låsa eller låsa upp ytterdörren.

Om installationen

En trådlös lösning som kräver både wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router och mobil abonnemang med tillräcklig datamängd.

Ett elektriskt lås (digitalt lås) monteras vid ytterdörren, på insidan av dörrbladet över låskistan. Låset synkroniseras med appen. I flerfamiljshus kan det redan finnas en porttelefon med upplåsning som kan bli en del av lösningen om den synkroniseras med appen.

Trådlösa lösningar som används för att låsa eller låsa upp en ytterdörr ska vara digitalt krypterade.       Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.      

Batterier behöver bytas regelbundet och man måste vara medveten om att wifi via fast anslutet bredband inte fungerar om det blir strömavbrott.

Låsa upp med röststyrning

En smart högtalare placeras på en plats i hemmet där man oftast vistas, som styr ett digitalt lås som är monterat på insidan av dörren.

Om installationen

Det kräver wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router.

Digitalt lås monteras på insidan av dörrbladet över låskistan. Låset synkroniseras med den smarta högtalaren.     

Trådlösa lösningar som används för att låsa eller låsa upp en ytterdörr ska vara digitalt krypterade.       Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.      

Batterier behöver bytas regelbundet och man måste vara medveten om att wifi via fast anslutet bredband inte fungerar om det blir strömavbrott.

Fjärrkontroll för att låsa och öppna

Öppna och stänga dörren

Om installationen

Mottagaren placeras så att den har räckvidd där personen oftast befinner sig i hemmet.

Mottagare för omgivningskontroll placeras inanför och utanför dörren. Slagdörrsautomatik monteras i vägg och dörrblad på ytterdörren. El-slutbleck monteras i dörrkarm och ansluts till mottagarenhet för omgivningskontroll. Det krävs att strömförsörjning. Kontrollera att mottagarenheter för omgivningskontroll placeras så att de har täckning i hela bostaden.       

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.

Batterierna  i fjärrkontrollen måste kollas och bytas regelbundet.

App för dörröppning

Dörröppningsautomatik monteras vid ytterdörren styrs med en app.

Om installationen

En trådlös lösning som kräver både wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router och mobil abonnemang med tillräcklig datamängd.

Slagdörrsautomatiken monteras i vägg och dörrblad. El-slutbleck monteras i dörrkarmen och en wifi-enhet ansluts till el-slutbleck och strömförsörjning. Mottagarenheter för omgivningskontroll placeras så att de har täckning i bostaden.

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.

Mobiltelefon/surfplatta måste laddas regelbundet. Man måste vara medveten om att wifi via fast anslutet bredband inte fungerar om det blir strömavbrott.

Smart högtalare för dörröppning

Dörren öppnas med dörrautomatik med hjälp av röststyrning, via en smart högtalare som placeras där man oftast befinner sig inomhus.

Om installationen

Kräver wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router.

Dörrautomatik monteras vid ytterdörr och slutblecket i dörrkarm. Slagdörrsautomatik monteras i vägg och dörrblad, som ansluts till strömförsörjning. Automatiken ansluts till ett digitalt lås alternativt el-slutbleck eller motorlås.

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.

Backuppbatteri byts enligt produktspecifikation. Man måste vara medveten om att wifi via fast anslutet bredband inte fungerar om det blir strömavbrott.

Senast granskad: 2019-03-13
Dela: