Självbestämmande

Att kunna fatta beslut om vem som får komma in är viktigt för att bevara rätten till integritet och respekt för privatlivet. Här finns några exempel på hur digital teknik kan bidra till ökat självbestämmande.

Lösningar

Porttelefon för dörröppning

Porttelefonen är kopplad till en dörrautomatik. När någon ringer på öppnar man dörren via enheten inne i bostaden. Dörren är bara öppen en viss tid, innan den stängs automatiskt.

Om installationen

Lösningen bygger på kabeldragning

En porttelefonenhet placeras utanför ytterdörr. Dörrautomatik monteras vid ytterdörr och slutblecket i dörrkarm. Slagdörrsautomatik monteras i vägg och dörrblad. Ansluts till strömförsörjning och backupbatteri. Ansluts via kabel till porttelefonens mottagarenhet.       

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.

Backuppbatteri byts enligt produktspecifikation, så man kan lägga in en påminnelse i kalendern när det är dags.

Videoporttelefon kopplad till en skärm

Med en videokamera i porttelefonen kan man se, höra och prata med den som står utanför dörren via en eller flera fast monterade skärmar, som kan placeras där de är mest lättåtkomliga.

Om installationen

Kommunikation sker via kabel.

Fast installation av enhet utanför ytterdörr. Kabel dras mellan enhet utanför ytterdörr till skärmarna som  monteras på olika platser i hemmet. Ansluts till strömförsörjning enligt produktspecifikation. 

I flerfamiljshus kan det redan finnas en porttelefon som kan användas. Om inte behöver det installeras en ny porttelefon. Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyres/bostadsrätter.

Fungerar inte vid strömavbrott, om det inte finns backupbatteri. Ett backuppbatteri behöver bytas enligt det tidsintervall som angetts i produktspecifikation.

Videoporttelefon kopplad till en app

Via en app kan man se, höra och prata med den som står utanför. När någon ringer på kopplas ett videosamtal till mobilen eller surfplattan, så man kan kolla vem som ringer på även om man inte är hemma.

Om installationen

Kräver wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router.

Fast installation av enhet utanför ytterdörr som ansluts till strömförsörjning enligt produktspecifikation.  Sen krävs tillgång till mobiltelefon eller surfplatta med en nedladdad app.

I flerfamiljshus kan det redan finnas en porttelefon som kan användas. Om inte behöver det installeras en ny porttelefon med video. Tillstånd från fastighetsägaren behövs i flerfamiljshus.

WiFi via fast anslutet bredband fungerar inte om det blir strömavbrott.

Porttelefon för dörröppning

Porttelefonen är kopplad till en dörrautomatik. När någon ringer på öppnar man dörren via enheten inne i bostaden. Dörren är bara öppen en viss tid, innan den stängs automatiskt.

Om installationen

Lösningen bygger på kabeldragning

En porttelefonenhet placeras utanför ytterdörr. Dörrautomatik monteras vid ytterdörr och slutblecket i dörrkarm. Slagdörrsautomatik monteras i vägg och dörrblad. Ansluts till strömförsörjning och backupbatteri. Ansluts via kabel till porttelefonens mottagarenhet.       

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.

Backuppbatteri byts enligt produktspecifikation, så man kan lägga in en påminnelse i kalendern när det är dags.

Videoporttelefon för dörröppning

Med en videoporttelefon kan man kontrollera vem som kommer och öppna för dem som man vill släppa in. Mottagaren placeras där personen oftast befinner sig. Det går att placera ut flera mottagare i hemmet.

Om installationen

Lösningen bygger på kabeldragning.

Portvideotelefonenheten placeras utanför ytterdörr. Dörrautomatik monteras vid ytterdörr och el-slutbleck monteras i dörrkarmen. Slagdörrsautomatik monteras i vägg och dörrblad. Den ansluts till strömförsörjning och backuppbatteri enligt produktspecifikation. Via kabel ansluts porttelefonens mottagarenhet.       

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.

Backuppbatteri byts enligt produktspecifikation, så man kan lägga in en påminnelse i kalendern när det är dags.

Videoporttelefon och app för dörröppning

Dörren öppnas med dörrautomatik antingen via en fastmonterad videoporttelefon eller en app. Appen går även att använda för att öppna när man inte är hemma.

Om installationen

Kräver wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router. Kabeldragning görs. Mobiltelefonabonnemang med tillräckligt mycket data för att använda lösningen utanför hemmet.

En fastmonterad mottagare placeras där man ofta vistas i hemmet. Det går att placera ut flera mottagare. Dörrautomatik monteras i väggen vid ytterdörren och slutblecket i dörrkarm. Den ska anslutas till strömförsörjning enligt produktspecifikation. Och ansluts till porttelefonens mottagarenhet med kabel.

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.

Backuppbatteri byts enligt produktspecifikation

Senast granskad: 2019-03-13
Dela: