Stödjande för personer med kognitiv nedsättning

Hur blir digital teknik tillgängligt för personer med kognitiv nedsättning. Här får du se några lösningar som fungerar för personer med omfattande kognitiv nedsättning, även om det kanske är nödvändigt att kombinera dem med bildstöd  eller annan alternativ kommunikation. Men kraven på kognitiv tillgänglighet uppmärksammas, eftersom de flesta lösningarna inte fungerar.

Lösningar

Digitalt dörröga kopplad till en skärm

Ett digitalt dörröga som innebär att man kan se vem som står utanför på en skärm om är placerad på insidan av dörren.

Om installationen

Kommunikation sker via kabel.

Digitalt dörröga monteras i dörr, på samma sätt som ett optiskt dörröga. Skärm placeras på insidan av ytterdörren och en kabel dras från dörröga till skärmen. Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt

För att det ska fungera krävs batterier som måste bytas ibland.

Porttelefon för ytterdörr kopplad till en telefon

Via en mobiltelefon eller annan telefon kan man höra och prata med den som står utanför dörren. Om man använder mobiltelefon kan man kolla vem som ringer på även om man inte är hemma.

Om installationen

Kräver ett mobilt abonnemang för porttelefonen som ringer upp och ett till för mobiltelefon som den som får besök använder.

Porttelefonen är placerad utanför ytterdörr. Den måste vara ansluten till strömförsörjning enligt produktspecifikation. Den måste också anslutas till telefonnätet eller IP-telefoni via ATA-box och det krävs tillgång till en telefon eller mobil med tonval.

 I flerfamiljshus kan det redan finnas en porttelefon som kan användas. Om inte behöver det installeras en ny porttelefon. Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyres/bostadsrätter

Fungerar inte vid strömavbrott, om det inte finns backupbatteri. Ett backuppbatteri behöver bytas enligt det tidsintervall som angetts i produktspecifikation.

Videoporttelefon kopplad till en skärm

Med en videokamera i porttelefonen kan man se, höra och prata med den som står utanför dörren via en eller flera fast monterade skärmar, som kan placeras där de är mest lättåtkomliga.

Om installationen

Kommunikation sker via kabel.

Fast installation av enhet utanför ytterdörr. Kabel dras mellan enhet utanför ytterdörr till skärmarna som  monteras på olika platser i hemmet. Ansluts till strömförsörjning enligt produktspecifikation. 

I flerfamiljshus kan det redan finnas en porttelefon som kan användas. Om inte behöver det installeras en ny porttelefon. Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyres/bostadsrätter.

Fungerar inte vid strömavbrott, om det inte finns backupbatteri. Ett backuppbatteri behöver bytas enligt det tidsintervall som angetts i produktspecifikation.

Porttelefon för att låsa upp från fast monterad skärm

En mottagarenhet monteras fast i hemmet på valfri plats. Det går att placera ut flera enheter. Ett elektriskt lås (digitalt lås) monteras vid ytterdörren. En enhet monteras utanför dörr.

Om installationen

Kommunikation sker via kabel.

Porttelefonen kopplas till elslutbläck, motorlås eller digitalt lås med funktioner för låsning och upplåsning. En skärm som utgör en mottagningsenhet placeras på valfri plats i hemmet. Det går att placera ut flera enheter.  Ett elektriskt lås (digitalt lås) monteras i dörren eller karmen och en enhet monteras utanför dörren. 

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.      

Denna lösning fungerar inte vid strömavbrott. Därför är de försedda med backupbatteri som måste bytas ibland.

Digital panel som är fast monterad

En display med ljus, text och bild visar om dörren är låst eller inte. Displayen är fast monterad och hallen kan vara en bra placering. Det går att montera flera displayer.

Om installationen

Lösningen bygger på kabeldragning.

Indikator (brytare) monteras i slutbleck, alternativt ansluts till el-slutbleck med statusidikator. Displayenhet monteras inne i  t ex hallen. Kabel dras mellan slutbleck och displayenhet som ansluts till strömförsörjning. 

Denna lösning fungerar inte vid strömavbrott. Därför är de försedda med backupbatteri som måste bytas ibland.

App och display visar om det är låst eller inte

En display är ansluten till en som indikator i själva låset via en sändare på insidan av dörren. Man kan se både på displayen och via en app om dörren är låst eller inte. Appen används utanför hemmet.

Om installationen

Kräver wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router, ett mobilabonnemang och kabel för att kunna använda både display och appen.

Indikator (brytare) monteras i slutbleck, alternativt ansluts till statusidikator i elslutbleck. Kabel dras till sändare för radiolösning som monteras i hemmet.

Mobiltelefonen behöver laddas regelbundet och man måste vara medveten om att wifi via fast anslutet bredband inte fungerar om det blir strömavbrott.

Videoporttelefon och app för dörröppning

Dörren öppnas med dörrautomatik antingen via en fastmonterad videoporttelefon eller en app. Appen går även att använda för att öppna när man inte är hemma.

Om installationen

Kräver wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router. Kabeldragning görs. Mobiltelefonabonnemang med tillräckligt mycket data för att använda lösningen utanför hemmet.

En fastmonterad mottagare placeras där man ofta vistas i hemmet. Det går att placera ut flera mottagare. Dörrautomatik monteras i väggen vid ytterdörren och slutblecket i dörrkarm. Den ska anslutas till strömförsörjning enligt produktspecifikation. Och ansluts till porttelefonens mottagarenhet med kabel.

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.

Backuppbatteri byts enligt produktspecifikation

Digitalkalender visar vem som kommer

Genom att skriva in bemanningsschemat i en digital kalender som kan delas, vet den som har insatser vem som ska komma i förväg.

Om installationen

Kräver mobilnätskommunikation eller WiFi via fast anslutet bredband eller 4G-router.

Appen måste laddas ner till en mobil eller surfplatta. De som fått inloggningsuppgifter delar kalendern. Behörighet för vem som får skriva och vem som får läsa styrs av den som bjuder in till den digitala kalendern. Det går att bifoga bild till kalenderhändelsen som berättar vem som kommer.

Mobiltelefonen eller surfplattan behöver laddas regelbundet.

Senast granskad: 2019-03-13
Dela: