Wifi via bredband eller 4G router

De här lösningarna kräver stabil uppkoppling. Om en person saknar tillgång till bredband kan en 4G router fungera. Avsaknad av uppkoppling är inte bara en begränsning i vilken lösningar för att ha koll på sin dörr, utan också en indikator på att personen riskera digitalt utanförskap.

Lösningar

Videoporttelefon kopplad till en app

Via en app kan man se, höra och prata med den som står utanför. När någon ringer på kopplas ett videosamtal till mobilen eller surfplattan, så man kan kolla vem som ringer på även om man inte är hemma.

Om installationen

Kräver wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router.

Fast installation av enhet utanför ytterdörr som ansluts till strömförsörjning enligt produktspecifikation.  Sen krävs tillgång till mobiltelefon eller surfplatta med en nedladdad app.

I flerfamiljshus kan det redan finnas en porttelefon som kan användas. Om inte behöver det installeras en ny porttelefon med video. Tillstånd från fastighetsägaren behövs i flerfamiljshus.

WiFi via fast anslutet bredband fungerar inte om det blir strömavbrott.

Låsa upp med röststyrning

En smart högtalare placeras på en plats i hemmet där man oftast vistas, som styr ett digitalt lås som är monterat på insidan av dörren.

Om installationen

Det kräver wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router.

Digitalt lås monteras på insidan av dörrbladet över låskistan. Låset synkroniseras med den smarta högtalaren.     

Trådlösa lösningar som används för att låsa eller låsa upp en ytterdörr ska vara digitalt krypterade.       Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.      

Batterier behöver bytas regelbundet och man måste vara medveten om att wifi via fast anslutet bredband inte fungerar om det blir strömavbrott.

Smart högtalare kopplad till låset

Man får reda på om dörren är låst eller inte genom att ställa frågan en smart högtalare. En smart högtalare är ansluten till en indikator i låset via en sändare som placerats på insidan av dörren.

Om installationen

Kräver wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router.

Ett så kallat smart digitalt lås monteras i dörren och en sändare placeras innanför ytterdörr. Låslösningen synkroniseras med systemet för smarta högtalare

Man måste vara medveten om att wifi via fast anslutet bredband inte fungerar om det blir strömavbrott.

Smart högtalare för dörröppning

Dörren öppnas med dörrautomatik med hjälp av röststyrning, via en smart högtalare som placeras där man oftast befinner sig inomhus.

Om installationen

Kräver wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router.

Dörrautomatik monteras vid ytterdörr och slutblecket i dörrkarm. Slagdörrsautomatik monteras i vägg och dörrblad, som ansluts till strömförsörjning. Automatiken ansluts till ett digitalt lås alternativt el-slutbleck eller motorlås.

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.

Backuppbatteri byts enligt produktspecifikation. Man måste vara medveten om att wifi via fast anslutet bredband inte fungerar om det blir strömavbrott.

Senast granskad: 2019-03-13
Dela: