Både Wifi via bredband och mobilabonnemang

Det finns några lösningar där den digitala lösningen bygger på en kombination av fast utrustning och möjlighet att styra via smart telefon eller surfplatta. Här finns några sådana exempel.

Lösningar

App för att låsa och låsa upp en dörr

Här använder man en mobiltelefon eller en surfplatta som "nyckel". Den nedladdade appen går att använda både i och utanför hemmet för att låsa eller låsa upp ytterdörren.

Om installationen

En trådlös lösning som kräver både wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router och mobil abonnemang med tillräcklig datamängd.

Ett elektriskt lås (digitalt lås) monteras vid ytterdörren, på insidan av dörrbladet över låskistan. Låset synkroniseras med appen. I flerfamiljshus kan det redan finnas en porttelefon med upplåsning som kan bli en del av lösningen om den synkroniseras med appen.

Trådlösa lösningar som används för att låsa eller låsa upp en ytterdörr ska vara digitalt krypterade.       Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.      

Batterier behöver bytas regelbundet och man måste vara medveten om att wifi via fast anslutet bredband inte fungerar om det blir strömavbrott.

App och display visar om det är låst eller inte

En display är ansluten till en som indikator i själva låset via en sändare på insidan av dörren. Man kan se både på displayen och via en app om dörren är låst eller inte. Appen används utanför hemmet.

Om installationen

Kräver wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router, ett mobilabonnemang och kabel för att kunna använda både display och appen.

Indikator (brytare) monteras i slutbleck, alternativt ansluts till statusidikator i elslutbleck. Kabel dras till sändare för radiolösning som monteras i hemmet.

Mobiltelefonen behöver laddas regelbundet och man måste vara medveten om att wifi via fast anslutet bredband inte fungerar om det blir strömavbrott.

App för dörröppning

Dörröppningsautomatik monteras vid ytterdörren styrs med en app.

Om installationen

En trådlös lösning som kräver både wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router och mobil abonnemang med tillräcklig datamängd.

Slagdörrsautomatiken monteras i vägg och dörrblad. El-slutbleck monteras i dörrkarmen och en wifi-enhet ansluts till el-slutbleck och strömförsörjning. Mottagarenheter för omgivningskontroll placeras så att de har täckning i bostaden.

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.

Mobiltelefon/surfplatta måste laddas regelbundet. Man måste vara medveten om att wifi via fast anslutet bredband inte fungerar om det blir strömavbrott.

Videoporttelefon och app för dörröppning

Dörren öppnas med dörrautomatik antingen via en fastmonterad videoporttelefon eller en app. Appen går även att använda för att öppna när man inte är hemma.

Om installationen

Kräver wifi via fast anslutet bredband eller 4G-router. Kabeldragning görs. Mobiltelefonabonnemang med tillräckligt mycket data för att använda lösningen utanför hemmet.

En fastmonterad mottagare placeras där man ofta vistas i hemmet. Det går att placera ut flera mottagare. Dörrautomatik monteras i väggen vid ytterdörren och slutblecket i dörrkarm. Den ska anslutas till strömförsörjning enligt produktspecifikation. Och ansluts till porttelefonens mottagarenhet med kabel.

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt. Kontrollera också att försäkringsskyddet gäller.

Backuppbatteri byts enligt produktspecifikation

Senast granskad: 2019-03-13
Dela: