För flerfamiljshus

Här finns några exempel på lösningar som passar bra för den som bor i flerfamiljshus, eftersom de bygger på lite dyrare alternativ och kopplas till större system. Men det finns många fler lösningar som är användbara i flerfamiljshus.

Lösningar

Porttelefon för ytterdörr kopplad till en telefon

Via en mobiltelefon eller annan telefon kan man höra och prata med den som står utanför dörren. Om man använder mobiltelefon kan man kolla vem som ringer på även om man inte är hemma.

Om installationen

Kräver ett mobilt abonnemang för porttelefonen som ringer upp och ett till för mobiltelefon som den som får besök använder.

Porttelefonen är placerad utanför ytterdörr. Den måste vara ansluten till strömförsörjning enligt produktspecifikation. Den måste också anslutas till telefonnätet eller IP-telefoni via ATA-box och det krävs tillgång till en telefon eller mobil med tonval.

 I flerfamiljshus kan det redan finnas en porttelefon som kan användas. Om inte behöver det installeras en ny porttelefon. Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyres/bostadsrätter

Fungerar inte vid strömavbrott, om det inte finns backupbatteri. Ett backuppbatteri behöver bytas enligt det tidsintervall som angetts i produktspecifikation.

Tryckknapp för dörröppning

Via en fast monterad knapp någonstans i hemmet kan man öppna ytterdörren. Ett elektriskt lås startas och förrän öppnas.

Om installationen

Lösningen bygger på kabeldragning.

En eller flera  mottagarenhet placeras ut  i hemmet på valfri plats.  Ett elektriskt lås (digitalt lås) monteras i dörren eller karmen och en enhet monteras utanför dörren.  Knappen kopplas till el-slutbleck, motorlås eller digitalt lås.     

I flerfamiljshus kan det redan finnas en  porttelefon med upplåsning, eller så behöver det installeras en ny. En del porttelefoner bygger på system som  ringer upp den som får besök. När man svarar är det bara att  trycka på en siffra för att öppna.

Dörrautomatik för besökare

Som besökare trycker man på en armbågskontakt för att dörren ska öppnas automatiskt. En dörröppningsknapp (armbågskontakt) placeras utanför och innanför dörr.

Om installationen

Lösningen baseras på kabeldragning.

Dörrautomatik monteras vid ytterdörr. Slagdörrsautomatik monteras i vägg och dörrblad. El-slutbleck monteras i dörrkarm. Armbågskontakt (impulsgivare) placeras utanför och innanför dörr på tillräckligt avstånd från dörrbladets öppning. Strömförsörjning ansluts enligt produktbeskrivning.       

Tillstånd kan behövas av fastighetsägare i hyresrätt eller bostadsrätt.

Denna lösning fungerar inte vid strömavbrott. Därför är de försedda med backupbatteri som måste bytas ibland.

Förslag på produkter och system
AET Nepsis

Senast granskad: 2019-03-13
Dela: