Bostaden styr valen

Några av de lösningar som vi identifierat passar bäst om man har en bostad med egen ingång. Andra är baserade på porttelefoner för flerfamiljshus. Här finns de lösningar som är begränsade till hur man bor. Alla andra funkar bra oavsett hur man bor.

Passar bäst om man har egen ingång

8 st lönsingar

För flerfamiljshus

3 st lösningar

Senast granskad: 2019-03-14
Dela: