Om sidan

Den här sidan Digitalt bistånd erbjuder stöd och information om delaktighet, tillgänglighet, integritet och individens rättigheter. Sidan utvecklades för att hinder mot digital delaktighet ska identifieras, åtgärdas och undanröjas.

Bakgrund

Myndigheten för delaktighet hade 2018 i ett uppdrag om att främja digital delaktighet. I uppdraget ingick att ge kommuner stöd i att använda och implementera digital teknik som främjar möjligheterna till delaktighet, trygghet, aktivitet, självständighet och självbestämmande.

Målgruppen för Digitalt bistånd är personer som arbetar med bistånd eller individer i behov av bistånd. Sidan erbjuder stöd och information om delaktighet, tillgänglighet, integritet och individens rättigheter genom att belysa delar ur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Sidan kan hjälpa biståndsbedömareatt upptäcka sin viktiga roll i att minska det digitala utanförskapet.

Syftet med sidan är att det digitala utanförskapet ska minska genom att fler kan få det stöd och bistånd de behöver för att kunna leva ett helt självständigt och självbestämmande liv. 

Ingen information sparas

Delen Samtalsstöd är utformad för att biståndsbedömaren och individen ska fylla i tillsammans för att få ut en rapport i PDF-format om individens livssituation. Denna rapport kan användas som bilaga till individens journal och ska behandlas som en sekretessjournalhandling. Det är av stor viktigt att understryka att ingen information sparas efter att samtalsstödet är ifyllt. Efter att sidan klickas ner försvinner all data och går inte att komma åt vid ett senare tillfälle.  

MFD samtalsstöd

Kakor (Cookies)

Vi använder kakor på den här webbplatsen för att förbättra vissa funktioner och för att veta hur besökarna använder den.

Kakor är små textfiler som sparas av din webbläsare när du besöker en webbplats. Kakan innehåller information om ditt besök. Här får du mer info om hur vi använder kakor.

Så här använder vi kakor

Webbstatistik (Google Analytics)

Syftet med statistiken är att ta reda på hur besökarna använder webbplatsen, så att vi kan utveckla innehållet och strukturen på ett bra sätt. Till exempel vilka sidor är mest/minst besökta, vilka organisationer länkar till mfd.se, på vilka sidor lämnar besökarna webbplatsen.

Lyssna-funktionen

Vi använder Readspeaker. Syftet med kakorna är att uppläsningen ska ge användarna ett så bra stöd som möjligt.

Om du inte vill att kakor sparas

Om du inte vill att kakor ska sparas på din dator, eller om du vill bli varnad innan en kakas sparas kan du ställa in det i din webbläsare. Vi förutsätter att du samtycker till att kakor används om du inte har stoppat den möjligheten i din webbläsare.

Personuppgiftspolicy

Det är viktigt för oss på Myndigheten för delaktighet att skydda dina personuppgifter och att följa reglerna i den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Därför har vi uppdaterat vår personuppgiftspolicy.

MFD:s personuppgiftspolicy.

Anpassa textens storlek

De flesta moderna webbläsare har en funktion i menyn för att ändra storleken på webbplatsens text. Det lättaste sättet att anpassa textens storlek är att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet.Om du inte har ett mushjul klickar du istället på minus- och plus-tangenten.

Använder du en Mac-dator håller du nere Command-tangenten istället för Ctrl.

Senast granskad: 2019-03-14
Dela: