Prova

När vi möte människor som är i behov av insatser i deras hem sätts rätten till integritet på sin spets. 

Här försöker vi öka medvetenheten om när rätten till integritet är hotad genom att beskriva några situationer som kan uppstå i särskilda boenden. Identifiera vilket inflytande individen har med hjälp av delaktighetsstegen.

Du får också exempel på när digital teknik kan öka möjligheten till integritet, i avsnittet Digital teknik och integritet.

Grad av inflytande i mitt hem 

När rätten till integritet påverkas av boendeform. Här får du några konkreta situationer där rätten till integritet och respekten för privatliv är hotad, eftersom möjligheten till inflytande är begränsad. 

Läs igenom situationen och markera graden av inflytande. När du svarat får du rätt svar med motivation som förklara på vilket sätt inflytandet är begränsat. 

Gruppbostad

Fullvärdiga lägenheter (vanligen fem stycken) som är grupperade kring gemensamma utrymmen för samvaro och aktiviteter. Kök och personalutrymmen finns i direkt i anslutning till lägenheterna.

Situation
Alla i boendet får vara med att utforma veckans matsedel, men det saknas resurser för att Pelle ska kunna välja att själv laga maten i sin egen lägenhet när han blir sugen på något annat. Personalen ger honom möjlighet att välja mellan att äta det som gruppen bestämt eller att få mackor eller kräm till kvällsmat.

Läs berättelsen och markera graden av inflytande. När du svarat får du rätt svar med motivation som förklarar varför individen har kopplat berättelsen till den nivån.

Rätt svar är nivå 5 Symboliskt delaktig.

Individen får stöd att uttrycka sin åsikt inom de avgränsningar som makthavaren har satt upp. Åsikterna beaktas, men värdet av dem beslutas av personen i maktposition.

 

Servicebostad

Fler personer som får samma typ av service bor i olika lägenheter men i samma bostadsområde. De ligger i närheten av varandra och nära till det gemensamma utrymmet. Stöd utförs hemma i den enskildes lägenhet. Det finns tillgång till utrymmen för gemenskap, dit du kan gå om du vill träffa andra, ta en fika, spela spel eller bara umgås.

Situation
En av de boende är alltid i de gemensamma utrymmena. Det är inte alltid hen är intresserad av själva aktiviteten, men föredrar gemenskap framför att lämnas ensam i sin lägenhet. Flera av de andra som är intresserade av aktiviteten är tveksamma att vara med eftersom de tycker att hen stör. Personalen övertalar dem att vara med och förklarar hur viktigt det är att ha förståelse för personer med funktionsnedsättning.

Läs berättelsen och markera graden av inflytande. När du svarat får du rätt svar med motivation som förklarar varför individen har kopplat berättelsen till den nivån.

Rätt svar är nivå 2 Maktlöshet.

Kommunikationens syfte är att få individen att förstå vad som är bäst för hen. Individen har inte tillräckligt med information eller kunskap för att kunna argumentera. Makthavaren tar besluten för individens bästa.

 

Korttidsboende

Ett särskilt boende för en kortare tid för personer som är färdigbehandlade på sjukhus men ännu inte redo att återgå till det egna hemmet. Kan även beviljas för personer som vårdas av anhöriga i hemmet och behöver avlastning – dessa kallas växelvård. Korttidsvistelse enligt LSS syftar till att anhöriga ska få avlastning i omvårdnadsarbetet och den enskilde ska få miljöombyte.

Situation
En ung man på 17 år med ett stort omvårdnadsbehov bor hemma hos sina föräldrar. När föräldrarna ska åka bort på semester ansöker de om korttidsvistelse i två veckor för honom. När han kommer dit upptäcker han att det bara är barn under 12 år där. Han har verkligen ingen lust att sitta med och sjunga barnsånger eller att se på deras tv-program. Men tyvärr finns ingen tv på rummet och det saknas wifi i boendet. Personalen ger honom möjlighet att välja mellan att sitta på sitt rum eller göra det som de andra barnen vill göra.

Läs berättelsen och markera graden av inflytande. När du svarat får du rätt svar med motivation som förklarar varför individen har kopplat berättelsen till den nivån.

Rätt svar är nivå 3 Symboliskt delaktig.

Individen får information om sina rättigheter, ansvar och möjligheter, men ofta så sent i skedet att hen inte kan påverka. Informationen är envägskommunikation och individen ges lite utrymme att reagera på informationen. 

 

Trygghetsboende

Hyreslägenheter som anpassats speciellt till äldre. Bostaden och omgivningen är tillgänglig och anpassad för äldre. Det är nära till affärer och allmänna kommunikationer. Inom boendet finns möjlighet att skapa en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Situation
Olof och Siv flyttade in på ett trygghetsboende för ett tag sedan. De sköter sig själva men har fått några servicetjänster beviljade från kommunen. Siv har länge haft en dröm om att göra något med sitt gitarrspel. Hon sätter upp en lapp för att dra ihop ett band med kontaktuppgifter till henne. Intresset blir så stort att inte alla kan vara med – lokalen blir för liten. Siv väljer ut några som får vara med – så att det finns en trummis, någon som kan sjunga och någon som spelar bas. 

Läs berättelsen och markera graden av inflytande. När du svarat får du rätt svar med motivation som förklarar varför individen har kopplat berättelsen till den nivån.

Rätt svar är nivå 8 Makt att påverka.

Individen styr helt, har initiativet och ges rätten att fatta beslut inom alla områden, utan några begränsningar av en makthavande person. 

 

Integritetsgränser i ditt hem

Se hur du och andra delar in hemmet i olika sfärer. Vilka rum är mer privata än andra? På sidorna om Samtalsstöd hittar du en interaktiv del där du kan dela in rummen, beroende på vem du är beredd att släppa in. 

Prova steg 3 i Samtalsstödet.

 

 

Senast granskad: 2019-03-14
Dela: