Rätten till integritet

En tecknad bild på ett hyreshus med balkonger, där man ser siluetten av en kvinna på andra våningen. Utanför står en hund och kissar vid en buske och det finns två stora träd på andra sidan huset. Vid gatan finns en busshållplats med en stolpe med skylten hållplats.

När kommunen ger insatser i någons hem kommer frågor om integritet och respekt för privatliv i fokus. Frågan aktualiseras ofta när man implementerar digital teknik men är lika viktigt i alla situationer när en person behöver hjälp hemma. Digital teknik kan öka integriteten, både genom att kunna styra vem som får komma in och genom att ersätta fysiska besök.

Integritet i mitt hem 

Det finns en skiljelinje mellan det offentliga och det privata. Gränsen till individens privatliv kan vara ytterdörren. Hemmet är i grunden en skyddad zon och oåtkomlig för offentlig insyn. Dörren till vårt hem är en tydlig gräns. Här uppmärksammar vi tröskeln kopplat till fysiska eller digitala besök i någons hem. 

En bostad som blir ett hem 

Det finns flera ord som beskriver ett hem, några av dem är fristad, tillflyktsort, intimitet och avskildhet. När bostäder byggs tar vi hänsyn till möjligheten för avskildhet och ger förutsättningar för umgänge. Det bygger på vetenskap om hur människor delar in sitt behov av integritet i olika områden.

  • Kontroll – att kunna vara sig själv och bestämma över sin vardag, inkluderat hur hemmet ska utformas och vem som får komma in.
  • Identitet – att kunna uttrycka sin personliga livsstil. Hemmet är en markör för den personliga identiteten.
  • Relationer – en viktig plats för att upprätthålla relationer.
  • Aktiviteter – en plats att kunna utföra önskade aktiviteter. 

Hemmet är en plats som är bekväm, trygg och som ger utrymme för kreativitet och återhämtning. Hur vi inreder och organiserar våra hem är betydelsefullt för att vi ska känna oss hemmastadda och tillbringa tid med det vi tycker om att göra. 

Föremålens betydelse
Föremål placeras ut efter smak och stil, och för att ge stöd till våra vanor. En person som läser mycket har antagligen att en läslampa placerad i läshörnan och någon som dricker kaffe har antagligen en kaffekokare stående i köket. 

Både personliga hjälpmedel och arbetshjälpmedel påverkar det intryck och den känsla som finns i ett hem. All installation av digital utrustning ska därför ske med stor respekt för individens önskan om hur föremål ska placeras.

Rätten att flytta saker
Om en utomstående person tar sig rätten att flytta runt på föremål påverkar det individens rätt till privatliv och integritet. Likaså om ett oönskat föremål placeras i hemmet. Därför måste hjälpmedel, även digital teknik, vara något som individen själv väljer för sitt hem.

Att förse någon med en bostad innebär inte att skapa ett hem, utan det ger endast en förutsättning för det. Fristad, tillflyktsort, intimitet och avskildhet är ord som beskriver ett hem. När bostäder byggs tar vi hänsyn till möjligheten för avskildhet och ger förutsättningar för umgänge. Det bygger på vetenskap om hur människor delar in sitt behov av integritet i olika områden.

Rätten till integritet och respekten för privatlivet är helt enkelt en förutsättning för att bostaden ska kännas som ett hem. Även individer som får insatsen särskild bostad har rätt att skapa sitt hem, till skillnad från tidigare institutionsboenden. 

Att förse någon med en bostad innebär inte att skapa ett hem, utan det ger endast en förutsättning för det. Fristad, tillflyktsort, intimitet och avskildhet är ord som beskriver ett hem. När bostäder byggs tar vi hänsyn till möjligheten för avskildhet och ger förutsättningar för umgänge. Det bygger på vetenskap om hur människor delar in sitt behov av integritet i olika områden.

Rätten till integritet och respekten för privatlivet är helt enkelt en förutsättning för att bostaden ska kännas som ett hem. Även individer som får insatsen särskild bostad har rätt att skapa sitt hem, till skillnad från tidigare institutionsboenden. 

Vem får tillträde?

Det finns gränser också inom hemmets väggar. Gränserna för integritet bygger på rummens funktioner och normer om avskildhet som är knutna till dem. Relationen med olika personer påverkar hur långt in vi vill släppa dem. Här vill vi väcka eftertanke kring vad som händer när man gör besök i någons hem. 

Gränserna i ett hem 

En hall eller köket är kanske inte är lika känslig ur ett integritetsperspektiv som bad- eller sovrum. Genom att dela upp behovet av integritet i tre nivåer kan människor beskriva sina unika behov av integritet och privatliv i hemmet. Följande tre nivåer återspeglar hur känsligt det kan vara att släppa in någon i sitt hem:

  • Mitt privata område – ett rum, en plats eller ett föremål jag inte vill att någon annan har tillgång till.
  • För mig och mina nära – det är en privat sfär som jag delar med personer som står mig nära.
  • Besökare – delarna av mitt hem där personer som jag inte har en personlig relation med kan besöka. 

Tillhör personen den offentliga eller privata sfären? 

I ICF finns en uppdelning av relationer, som återspeglar hur nära en person står en annan person. Hemmet är en privat sfär och en plats för nära relationer.  Den offentliga sfären kan vara arbetsplatsen eller affären och kännetecknas av möten med personer utanför vår närmaste krets. 

En tabell som är uppdelad i två delar. Den högra blå delen har överskriften Den offentliga sfären och är uppdelad i två kolumner nedanför– den vänstra beskriver formella relationer och den högra beskriver informella relationer. Den vänstra gröna har överskriften Den privata sfären och är också uppdelad i två kolumner som visa Familjerelationer respektive Intima relationer.

Figur. ICF:s uppdelning av personer vi har kontakt med.

De som ingår i den privata sfären har naturligt tillträde till hemmet utan att behöva vänta på bekräftelse att få stiga in. Men de som tillhör den offentliga sfären måste visa respekt för integritet och privatliv när de kliver in i någon annans hem.

Formell eller familjär relation? 

Uppdelning mellan formell och informella relationer suddas ut när personer får besök av någon som är där i sin yrkesroll. Det gäller också om besöket sker med hjälp av digital teknik, eftersom individen då kanske inte vet vem det är som tittar in via en kamera eller har tillträde via en digital nyckel. Det krävs stor försiktighet när någon besöker personers hem i sin formella yrkesroll.

Vem har rätt att bestämma? 

Ibland används ordet integritet som synonym till begreppen värdighet eller rätten till självbestämmande. När andra ska hjälpa till med uppgifter i det egna hemmet och ge hjälp i intima situationer ställs det på sin spets. Det finns ett dilemma i denna fråga – personalens önskan att göra gott och individens rätt att själv bestämma.

Att formulera sin önskan om autonomi 

Med respekt för att alla människor är olika och önska om självbestämmande varierar beroende på situation är det viktigt att få ta ställning till hur mycket man vill styra själv och när man vill överlåta åt andra att ta hand om beslut. Det gäller att ta reda på hur var och en vill ha det:

Å ena sidan. Omhändertagen som står för att personalen tar ansvar och agerar utifrån det som man tror är bäst för individen. Man vill göra gott och skydda den person man har till uppgift att stödja.

Å andra sidan. Autonomi handlar om mänskliga rättigheter. Rätten att själv bestämma i frågor som handlar mig själv. 

Illustrationen har två pilar som pekar åt var sitt håll. Den som pekar åt höger har texten omhändertagande och under den finns en rosa färgplatta med texten Personalen bestämmer för de vet vad som är bäst för mig. Pilen som pekar åt höger har texten Autonomi med texten Jag vill behålla kontrollen över vad jag får hjälp med och hur jag får hjälp på en rosa färgplatta under.

 Figur. Omhändertagen och autonom är två sidor av hur individen vill ha det.

Digital teknik och integritet 

Digital teknik kan skapa förutsättningar för integritet, till exempel genom att man slipper att släppa in någon över tröskeln. Här får du några exempel. Självklart finns många fler, men detta är ett sätt att börja tänka i nya banor och visa hur digital teknik kan bidra till att upprätthålla rätten till integritet och privatliv. 

Situation
Du delar säng med din partner och behöver hjälp att ändra position under natten.

Digital lösning
Elektroniskt justerbar säng.

Situation
Du har svårt att komma åt och behöver därför hjälp att torka dig efter ditt toabesök.

Digital lösning
Elektronisk toalett med spolfunktion.

Situation
Du behöver hjälp att få i dig maten, och äter tillsammans med resten av familjen.

Digital lösning
En robot för att äta som hjälper att föra maten från tallriken till munnen.

Situation
Du har svårt att komma ihåg att tvätta dig och ta på dig rena kläder.

Digital lösning
En app som ger påminnelser och beskrivningar steg för steg.

Situation
Du har kommit efter med betalningen och fakturan har gått till kronofogden. Nu måste du betala den och för att göra det behöver du använda e-legitimation.

Digital lösning
Elektronisk betalning via digital brevlåda – men det är svårt att växla mellan inloggning i den brevlådan och inloggning på Mobilt BankId.

Situation
Du har fått ett mail från en person du nyss lärt känna och är lite intresserad av, men det verkar inte vara så mycket text. Kan hen ha skickat bilder?

Digital lösning
Mjukvara som kan läsa av bilder – men tyvärr finns digitalt material ofta i format som inte kan syntolkas. Det här är ett område som måste utvecklas.

Situation
Du behöver inkontinensskydd som levereras i storpack. Du vill helst bara förvara lite i en låda i badrummet som räcker tre dagar och resten i förrådet.

Digital lösning
Robot resväskan är på utvecklingsstadiet – beställd och betald av innovationscentret på AF.

 

 

Senast granskad: 2019-03-14
Dela: