Prova

Hela metodstödet Digital Bistånd innehåller delar som ska bidra till att öka möjligheten att få inflytande, rätten till respekt för integritet och privatliv samt självbestämmande. De ligger inbäddade på olika ställen på webbplatsen. 

Att främja individens inflytande 

Här får du en samlad bild av några viktiga redskap för att öka medvetenheten om rätten till inflytande, integritet och självbestämmande. Genom att använda dem ökar möjligheten att minska riskerna för att de mänskliga rättigheterna kränks och beredskapen att aktivt agera för att stärka dem.

Delaktighetsstegen

I avsnittet Delaktighet hittar du en modell som beskriver 8 nivåer av inflytande. Den ger stöd att upptäcka hur inflytande kan begränsas av den som har makt. Det finns övningar under rubriken Prova, där du får chans att omsätta den i autentiska situationer.

Prova under Delaktighet

Prova under Integritet

Självskattad funktionsnedsättning 

Funktionsnedsättningar beskrivs ofta i allmänna ordalag. Det är svårt att föra en dialog om behovet av insatser om man inte har en gemensam bild av funktionsnedsättningarna. I samtalsstödet har vi skapat en interaktiv skala som bygger på bedömningsfaktorerna i ICF klassifikationen, där man kan beskriva graden av funktionsnedsättning.

Samtalsstödet

Beskriva behov om integritet 

I samtalsstödet finns en interaktiv lösning där man får möjlighet att beskriva sina gränser och önskan om respekt för integritet i sitt hem. Resultatet blir en illustrativ bild över integritetsgränser som kan skrivas ut som en PDF. 

Samtalsstödet

Bestämma graden av kontroll 

I första steget i samtalsstödet finns en skala som bygger på två ändpunkter. Den bygger på ett dilemma som beskrivits i forskning om etiska aspekter när man implementerar övervakningsteknik inom vård- och omsorg. Skalan ger stöd att uttrycka i vilken omfattning en person överlåter till andra att bedöma vad som ska är bäst eller önskan att själv bestämma och behålla kontrollen.

Samtalsstödet

Att ta kontroll över sin dörr

Hela webbplatsen Digital bistånd utgår från att tröskeln till hemmet är en viktig gräns mellan offentligt och privat. Tröskeln blir en symbol för rätten till integritet. I samtalsstödet har man möjlighet att välja vad som är viktigt att kontrollera eller hantera självständigt när det gäller att släppa in andra i sitt hem.

Samtalsstödet

 

Senast granskad: 2019-03-14
Dela: