Prova

Det är svårt att mäta och bedöma delaktighet. Delaktighet är en personlig upplevelse – alltså hur någonting uppfattas av individen själv. Med gällande lagstiftning behövs redskap som ger stöd att involvera individen i beslut som är viktiga för att leva som andra och för rätten till självbestämmande.

Här kan du fördjupa din förståelse för vilka förutsättningar individen har att utöva sitt inflytande. Du får fem berättelser som är hämtade från personer med funktionsnedsättning som upplevt maktlöshet, symbolisk delaktighet och makt att påverka. 

Läs berättelsen och markera graden av inflytande. När du svarat får du rätt svar med motivation som förklarar varför individen har kopplat berättelsen till den nivån.

Fem berättelser om inflytande

Jag vill duscha nu

En kväll när boendestödjaren gav mig kvällsmedicin blev det helt fel. Jag fick medicinen innan hen berättade vad jag hade för saker inplanerade nästa dag. När jag fick hjälp att komma ihåg vad jag skulle göra nästa morgon ville jag duscha direkt. Men boendet hade regler för att jag inte fick duscha när jag tagit min kvällsmedicin.

Om jag skulle duscha på morgonen skulle jag bli för trött på det mötet jag skulle vara med på kl. 9.00. Jag vet att det är för att jag inte ska ramla och skada mig. Jag duschade i alla fall, fast boendestödjaren sa att jag inte fick. Det var så kränkande. Jag var helt förtvivlad och jag grät hejdlöst under tiden jag duschade. Händelsen gjorde så jag blev livrädd för vad som skulle hända nästa gång hen jobbar natt.

Den ansvarig på boendet ordnade ett möte mellan mig och boendestödjaren. Då fick jag uttrycka hur det kändes för mig, men det hände inte så mycket efter det. Det bestämdes att jag skulle träna att gå upp själv de morgnar när just den boendestödjaren jobbade natt.

Läs berättelsen och markera graden av inflytande. När du svarat får du rätt svar med motivation som förklarar varför individen har kopplat berättelsen till den nivån.

Rätt svar: Steg 2. Terapi

Någon annan tog sig rätten att bestämma och försöker få individen att förstå vad som är bäst för hen. Personen har inte tillräckligt med information eller kunskap för att kunna argumentera. Personerna som har makt tar besluten för individens bästa, och skapar en känsla av maktlöshet hos den i beroendeställning.

 

Jag vill byta daglig verksamhet

Jag vantrivs på min dagliga verksamhet. Det blir alltid konflikt mellan mig och en annan där. Hen ger mig fingret och jag blir upprörd och så är vi igång. Föreståndaren har pratat med oss och jag har fått en strategi att träna på för att undvika att konflikter. De har försökt schemalägga så vi är där så lite som möjligt på samma tider. Men jag hatar att åka dit, all min kraft går åt att försöka hålla mig till strategin och för obehaget jag känner i varje möte med den andre.

Jag behöver hjälp att få byta daglig verksamhet. Så jag ber en person om hjälp. En person som jag har stort förtroende för och som alltid lyssnar på mig. Vi träffas flera gånger för att jag ska kunna uttrycka hur jag upplever situationen och min önskan att få byta daglig verksamhet. Vi följs åt till mötet med beslutsfattarna i nätverket och då lyssnar de på mig.

Läs berättelsen och markera graden av inflytande. När du svarat får du rätt svar med motivation som förklarar varför individen har kopplat berättelsen till den nivån.

Rätt svar: Steg 7. Delegerad makt

Personen ställer frågor och tar initiativ till dialog kring frågor som hen vill ha inflytande över. Men det är fortfarande personen i maktposition som avgör hur mycket individen kan delta i besluten. I det här fallet är det ytterst kommunen som sitter på mandatet och som sätter upp ramarna – det vill säga vilka verksamheter man får välja mellan och som måste formalisera beslutet.

 

Jag vet vad jag behöver

Min fysiska funktion har blivit sämre, min högra hand har blivit väldigt svag, framförallt i kylan känner jag av detta. Det hade blivit en säkerhetsrisk för mig. Sedan många år kör jag elrullstolen med högerhanden. Men i vintras bytte jag joysticken till vänsterhanden. Det är bättre för mig vid utomhuskörning - handen kyls inte så fort och är starkare trots kylan. Men inomhus är det värre, nu jag kan till exempel inte längre öppna dörren eftersom den enda hand som är stark nog behövs för att köra stolen.

Jag började korrespondera och söka på nätet för att hitta en lösning där jag kan både köra utomhus med vänster hand och inomhus med höger hand. Jag kontakta även en gammal polare som jobbar på en hjälpmedelsverksamhet och som tidigare även har arbetat med att tillverkat elrullstolar. Han kom hem till mig med en ny minijoystick som vi trodde borde fungera väl för mina syften efter lite anpassning.

Det visar sig dock att han behöver en arbetsorder. Jag måste alltså skaffa en arbetsterapeut som kan ordna en arbetsorder. Det händer ingenting fram till slutet på september och sedan bestäms det att jag, min vän, föreskrivande arbetsterapeuten, en hjälpmedelskonsulent plus en tekniker ska träffas i december "eftersom allas input behövs". Jag har haft elrullstolar sedan mycket länge och jag är ingen teknisk idiot. Jag vet vad jag behöver. Men ändå sätter man sig över mig, min analys av problemet och den lösning som jag och min vän, som faktiskt är expert, kom överens om.

Läs berättelsen och markera graden av inflytande. När du svarat får du rätt svar med motivation som förklarar varför individen har kopplat berättelsen till den nivån.

Rätt svar: Steg 4. Åsikt efterfrågas

Individen får möjlighet att uttrycka sin åsikt, men det finns inga garantier att personen i maktposition beaktar dessa synpunkter. Att engagera sig med att föra fram sin åsikt innebär ett engagemang. Engagemanget nonchaleras och bristande respekt för kapacitet och kompetens påverkar den person som är i underläge och ändå försöker ta ansvar i sitt liv.

 

Varför vill jag berätta

När vi satt på ett nätverksmöte som handlade om mig, hade jag fått hjälp att sätta upp ett mål som jag skulle presentera. När det var min tur på mötet berättade jag för alla att jag skulle kämpa för att bli mindre narcissistisk. Min pappa och min arbetsterapeut blev väldigt chockade. Jag är inte narcissistisk, men jag berättar ofta vad som hänt mig (misshandel) när jag träffar nya människor.

Det gör jag för att de ska förstå varför jag går konstigt, låter konstig på rösten ibland och glömmer saker. Jag glömmer dessutom ofta bort att jag redan har berättat samma historia och upprepar den nästa gång jag träffar personen. Självfallet kan det verka tjatigt och självupptaget, men jag gör det ju inte för att jag vill stå i centrum. Alltså, jag vill inte vara narcissistisk. 

Läs berättelsen och markera graden av inflytande. När du svarat får du rätt svar med motivation som förklarar varför individen har kopplat berättelsen till den nivån.

Rätt svar: Steg 1. Manipulation

Här blir personen manipulerad. Kanske med goda intentioner, där man tror sig veta vad som är bäst för hen. Personerna i maktposition låter individen sitta med och faktiskt själv läsa upp något som hen inte står för på mötet, men utan möjligheten att uttrycka sin åsikt eller förutsättningarna att faktiskt förstå varför hen ska göra det. En känsla av vanmakt och utsatthet, som väcker en oidentifierbar ilska hos individen.

 

Hur vill jag åka

Ibland anlitas jag som föreläsare och om det är lite längre bort behöver jag åka dagen innan. Min funktionsnedsättning gör att jag har lätt för att må illa och jag kan inte stänga ute intryck. Men när jag åker bil funkar det bra – om jag får sitta i framsätet.

Senast när vi skulle åka till södra Sverige ville min kollega helst flyga inrikes. Jag mår illa på flyg och ville mycket hellre åka bil. När vi kollade på Google maps såg vi att det skulle ta sex, sju timmar vardera vägen. Eftersom jag har synfältsbortfall har jag inte körkort och kunde inte byta av min kollega. Min kollega lät mig bestämma att vi skulle köra istället för att ta flyget. Jag stöttade min kollega hela resan – pratade, föreslog raster och köpte kaffe till när vi behövde bli lite piggare.

Läs berättelsen och markera graden av inflytande. När du svarat får du rätt svar med motivation som förklarar varför individen har kopplat berättelsen till den nivån.

Rätt svar: Steg 6. Partnerskap

En ömsesidig överenskommelse hur ansvaret för planering och beslutsfattande ska delas upp. Personen i beroendeställning börjar definiera sin egen agenda och ställa krav på att få inflytande.

Senast granskad: 2019-03-14
Dela: