Faktastöd

En tecknad närbild med två skissade vänster händer som håller i en mobil. Den ena mobilen verkar nyare med en stor skärm och den andra har en mindre skärm.

Kunskap ger vägledning för att skapa rätt förutsättningar i bemötandet av individen. Vissa kunskapsområden är avgörande för att individen ska ges rätt möjligheter till att vara fullt delaktig i samhället. Här hittar du stöd för att kunna omsätta konventionen i praktiken.

En tecknad bild med en kvinna med svart långt utsläppt hår sitter på en stol vid ett skrivbord. Hon skriver på den bärbara datorn hon har framför sig. På skärmen syns en symbol för nätverksuppkoppling.

Tillgänglighet

Tillgänglighet skapar förutsättningar för full delaktighet i samhället. Det gäller att förstå vad som krävs för att alla ska kunna delta.

Tillgänglighet

En tecknad bild på en man med blå keps och blå rock. Ansiktet och överkroppen syns. Mannen har ett uppgivet och lite bekymrat ansiktsuttryck.

Delaktighet

Delaktighet är avgörande i svensk funktionshinderspolitik och i mötet mellan biståndsbedömare och den som söker insats.

Delaktighet

En tecknad bild på ett hyreshus med balkonger, där man ser siluetten av en kvinna på andra våningen. Utanför står en hund och kissar vid en buske och det finns två stora träd på andra sidan huset. Vid gatan finns en busshållplats med en stolpe med skylten hållplats.

Integritet och privatliv

För människor med en funktionsnedsättning kan digital teknik öka förutsättningarna för självbestämmande och självständighet.

Integritet och privatliv

En tecknad bild med två kvinnor som står efter varandra i en kö. Den första har långt hår och håller en nummerlapp i handen. Den andra har en mössa med tofs och håret hänger ut lite under. Hon står med händerna i fickorna och ser lite frustrerad ut.

Främja individens rättigheter

Avsnittet återspeglar respekt för individens rättigheter och samhällets åtagande.

Främja individens rättigheter

Senast granskad: 2019-03-14
Dela: