Skattning

Genom att svara på totalt 27 frågor kommer du att få rekommendationer om vilka delar i materialet som kan passa dig.

Hur viktigt är det

Nu kommer de första 7 frågorna som handlar om vad som är viktigt. Stanna upp och fundera på om alla områden är lika viktiga ur ditt perspektiv just nu. Sen markerar det som bäst överensstämmer med din uppfattning du var på linjen med ändpunkterna Inte viktigt och Viktigt.

Vilken kommun kommer du ifrån?
Har du svarat på formuläret tidigare?
Var i organisationen finns du?
1. Det är viktigt att individen kan uttycka sin åsikt
Inte viktigt Viktigt
2. Det är viktigt med jämlik tillgång till digital teknik
Inte viktigt Viktigt
3. Det är viktigt att kunna använda internet
Inte viktigt Viktigt
4. Det är viktigt att använda digital teknik inom kommunens verksamhet
Inte viktigt Viktigt
5. Det är viktigt att själva kunna bestämma vem som har tillträde till det egna hemmet
Inte viktigt Viktigt
6. Det är viktigt att ha gemensamma modeller och definitioner i handläggningen enligt SoL och LSS
Inte viktigt Viktigt
7. Alla har rätt till integriteten och privatlivet
Inte viktigt Viktigt