Om sidan

Den här sidan Digitalt bistånd erbjuder stöd och information om delaktighet, tillgänglighet, integritet och individens rättigheter. Sidan utvecklades för att hinder mot digital delaktighet ska identifieras, åtgärdas och undanröjas. Individen får med hjälp av sidan större möjligheter till rätt bistånd och lösningar för att stärka delaktigheten.

Bakgrund

Myndigheten för delaktighet fick i uppdrag av regeringen att under 2018 främja digital delaktighet. Det beslutades att MFD ska ge kommunerna stöd angående användningen och implementering av digital teknik för att främja möjligheterna till ökad delaktighet, trygghet, aktivitet, självständighet och självbestämmande.

Sidan vänder sig främst till personer som arbetar med bistånd eller individer i behov av bistånd. Därför erbjuder sidan stöd och information om delaktighet, tillgänglighet, integritet och individens rättigheter genom att belysa delar ur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Biståndsbedömaren ska med hjälp av sidan bli mer medveten om sin avgörande roll i att minska det digitala utanförskapet.

Syftet med sidan är att det digitala utanförskapet ska minska genom att fler individer kan ges det stöd eller bistånd som de behöver för att kunna leva ett helt självständigt och självbestämmande liv. 

Ingen information sparas

Delen Samtalsstöd är utformad för att biståndsbedömaren och individen ska fylla i tillsammans för att få ut en rapport i PDF-format om individens livssituation. Denna rapport kan användas som bilaga till individens journal och ska behandlas som en sekretessjournalhandling. Det är av stor viktigt att understryka att ingen information sparas efter att samtalsstödet är ifyllt. Efter att sidan klickas ner försvinner all data och går inte att komma åt vid ett senare tillfälle.  

MFD samtalsstöd

Kakor (Cookies)

Vi använder kakor på den här webbplatsen för att förbättra vissa funktioner och för att veta hur besökarna använder den.

Kakor är små textfiler som sparas av din webbläsare när du besöker en webbplats. Kakan innehåller information om ditt besök. Här får du mer info om hur vi använder kakor.

Så här använder vi kakor

Webbstatistik (Google Analytics)

Syftet med statistiken är att ta reda på hur besökarna använder webbplatsen, så att vi kan utveckla innehållet och strukturen på ett bra sätt. Till exempel vilka sidor är mest/minst besökta, vilka organisationer länkar till mfd.se, på vilka sidor lämnar besökarna webbplatsen.

Lyssna-funktionen

Vi använder Readspeaker. Syftet med kakorna är att uppläsningen ska ge användarna ett så bra stöd som möjligt.

Sök-funktionen

Vi använder Site Seeker. Syftet är att optimera sökfunktionen så mycket som möjligt, t.ex. genom att lägga till synonymer och att uppdatera innehållet så att besökarna hittar vad de söker efter, eller hänvisas rätt.

Om du inte vill att kakor sparas

Om du inte vill att kakor ska sparas på din dator, eller om du vill bli varnad innan en kakas sparas kan du ställa in det i din webbläsare. Vi förutsätter att du samtycker till att kakor används om du inte har stoppat den möjligheten i din webbläsare.

Personuppgiftspolicy

Det är viktigt för oss på Myndigheten för delaktighet att skydda dina personuppgifter och att följa reglerna i den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Därför har vi uppdaterat vår personuppgiftspolicy. Du kan läsa MFD:s personuppgiftspolicy här MFD:s personuppgiftspolicy .

Lyssna-funktion

Om du vill få webbplatsen uppläst kan du klicka på Lyssna-länken högst upp på alla sidor. Vi har ställt in lyssnafunktionen så att den alltid börjar med att läs upp sidans huvudinnehåll.

Du kan anpassa uppläsningens hastighet och få den upplästa texten markerad så att det är lättare att följa med. 

Anpassa textens storlek

De flesta moderna webbläsare har en funktion i menyn för att ändra storleken på webbplatsens text. Det lättaste sättet att anpassa textens storlek är att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet.Om du inte har ett mushjul klickar du istället på minus- och plus-tangenten.

Använder du en Mac-dator håller du nere Command-tangenten istället för Ctrl.

Snabbkommandon

För dig som har hjälpmedel fungerar följande snabbkommandon på mfd.se:

  • S: Hoppa till innehållet
  • 0: Anpassa - om webbplatsen, tillgänglighetsinformation
  • 2: Nyheter
  • 3: Innehållsöversikt
  • 4: Sökfunktion
  • 7: Kontakta oss
  • 8: Behandling av personuppgifter - juridisk information
Senast granskad: 2019-03-14
Dela: