Välkommen!

Alla människor har rätt till full delaktighet i samhällets alla områden oavsett funktionsförmåga. Detta är ett stöd för att få ökad förståelse för rätten till integritet, kraven på tillgänglighet och digitaliseringens möjligheter.

Digital teknik kan öka delaktighet, trygghet, aktivitet, självständighet och självbestämmande. Bara om digitala produkter och tjänster är universellt utformade skapas förutsättningarna för full delaktighet i det digitala samhället för alla Det här stödet  lyfter individens rättigheter och visar hur digitaliseringen kan bidra till ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att leva som andra.

En film om digital delaktighet

Gabriel, Nadine och Amanda lever i digitalt utanförskap på grund av utebliven uppkoppling, bristande kunskap och förmåga. Se hur det går för dem!

En tecknad bild med en ung och en äldre man som står bredvid varandra. Den unga manen har polotröja och en mössa på sig. Den äldre mannen har en rock på sig och en keps på huvudet. Han tittar intresserat över axeln på den unge mannen som  håller en läsplatta i handen.

Samtalsstöd

Den här delen kan användas i biståndshandläggning för att fånga rätten till integritet, självbestämmande och möjlighet att använda digital teknik.

Samtalsstöd

En tecknad närbild med två skissade vänster händer som håller i en mobil. Den ena mobilen verkar nyare med en stor skärm och den andra har en mindre skärm.

Faktastöd

Ta del av kunskap och förutsättningar för delaktighet, tillgänglighet och integritet kopplat till digital teknik.

Faktastöd

En tecknad bild med en kvinna med svart långt utsläppt hår och stora ögon. Hon sitter vid ett bord med en bärbar dator framför sig som hon är fokuserad på.

Skattning

Svara på frågor om vad som är viktigt och i vilken utsträckning digital teknik används för att stärka individens rättigheter och för att få lästips.

Skattning